Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #142

2015-05-12 04:15

Tjänstemanna ansvar med kännbar straffpåföljd är grundfundamentet och därför en essentiellt nödvändig garant för varje enskild medborgares rättssäkerhet i ett demokratiskt modernt och utbyggt samhälle.