Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Henry von Platen

/ #131 Det finns inga gränser kvar och det är vi som måste ställa tillbaka gränserna där de skall vara.

2015-05-09 22:49

Att införa tjänstemannaansvar så snart som möjöligt, tror jag skulle kunna rädda många situationer som annars kommer att löpa amok/utom kontroll. Det är inte rimligt att begära att människor som gång efter annan utsätts för godtyckliga beslut, åtgärder, hot om åtgärder, hot och sedan allt fullföljande/verkställande av hot.

Det har nått nivåer som försätter människor i extrema situation och det försätter deras anhöriga, vänner, arbetskamrater och allt som kan inräknas i umgänget i svåra situatoner. Sen förstör det framtid. Det går aldrig att ens försöka fundera och förbereda sig om framtiden. När det endå inte går, utan att man blir tvingad in i kortsiktigt tänkande, så ökar genast farorna för dem det gäller ... På båda sidor.

Den som blir pressad för långt och fråntaqgen alla rättigheter i alla miljöer och situationer, har faktiskt inget att förlora på att dra situationen som besvärar dit den behöver dras. Fram med människan som beslutar, klottrar papper och förmår ännu fler tjänstemän utföra övergrepp och ta det på plats. Finns det inga rättegångar åt de drabbades håll, så behövs inga rättegångar när det handlar om att på ett tydligt plan klargöra och förklara för ansvariga vad som faktiskt gäller och hur det påverkar dem som är utsatta.

Det skall/måste och får utvecklas detta här.