Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #140

2015-05-11 20:05

Det är viktigt att visa hur fel samhället är när myndighter trycker ner sjuka