Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #144

2015-05-13 18:02

Tycker det är en förträfflig regel. Då vet man vem som är ansvarig. Skall införas snarast i Sverige.