Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #139

2015-05-11 18:02

Tycker att flrsäkrings kassan tolkar allt efter egna värderingar inte efter mäniskors behov.