Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #137

2015-05-11 06:51

Därför att sjuka i Sverige lider stor nöd!!!!!