Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #56

2015-03-16 14:48

Nästan dagligdags hör om man människor som kommer i kläm pga felaktig myndighetsutövning. Det måste bli ett slut på det. Det här kan vara en väg.