Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #75

2015-04-19 18:09

Det kanske skulle minska felaktiga beslut från handläggare inom myndigheterna.