Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #73

2015-04-10 07:56

Dom vet att dom är ansvarsbefriade och har därför inga som helst hämningar när det gäller att handskas med pengar eller i andra göranden hålla sig inom den lag som ALLA måste rätta sig efter.