Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #67

2015-03-23 16:37

För alla oförrätter begångna av er tjänstemän med obegränsad makt, tjänstefel ni begår dagligen ostraffad och för alla upplevda orättvisor som jag drabbats av, hoppas ni ställs till svars någon gång.