Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #70

2015-04-05 21:05

FK är skyldiga mej ca.14.000 i sjukpenning som dom vägrar betala ut trots att jag är beviljad dom ..
Satt mej att återbetala bostadsbidrag trotts att även det är fel mm..Dom hjälper inte dom stjälper bara oss sjuka ..