Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #72

2015-04-08 09:49

För tjänstemän ska ta sitt ansvar och inte skylla på andra .