Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #63

2015-03-22 16:27

En tjänsteman utan empati kan orsaka ett sådant lidande att han/hon bara måste kunna ställas till ansvar.