Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #58

2015-03-16 23:07

Därför att jag har varit en tjänsteman under ca 27 år varav 14 år som chefstjänsteman. Jag vet hur viktigt det är att följa lagar och rättspraxis.