Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #66

2015-03-23 02:07

Soc har stulit mitt barn. Efter Social"tjänstens" egna påhittade orsaker. Det är maktmissbruk. Å tjänstemannaansvar ska gälla.