Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #69

2015-04-05 09:30

Jag har tänkt samma sak under många år, angående behov av ett tjänstemannaansvar, ett behov av någon form av straff och konsekvenser för alla som bryter våra lagar och rättigheter. Jag upplever själv samma rättslöshet ni påtalar och det måste få ett stopp.