Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #62

2015-03-22 01:05

Har en arbetsskada och blivit tvångs ppensionerad redan 2001. Jag har i min närhet många som blivit sjuka och haft det svårt i dagens sjukpenningsystem. Man ska ha A-kassa för att vara sjuk och ha SIG för att vara