Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #55

2015-03-16 07:23

Har också varit utsatt för myndighetsutövande som lett till utförsäkring för min del 2012.