Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #54

2015-03-15 19:57

Tjänstemannaansvaret borde även omfatta politiker.