Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #53

2015-03-15 19:51

Vi sjuka har blivit medellösa och har ej något val