Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Sanna

/ #152 Re: Re:

2015-05-14 11:31

#104: kämpen - Re:  

 Ja jag håller fullständigt med dig om Försäkringsmedecinska läkare och även handläggare ska stå till svars!

har bevis att de inte ens läser journaler utan tar en bidiagnos helt ur luften som anledning till avslag , de får betalt ( vilket är olagligt)

tjänstemannaansvar måste införas, de ska ta ansvar för sina felaktiga orätta beslut när de inte ens bemödar sig att gå igenom underlaget för sina beslut.

det är ju tjänstefel och ska ge konsekvenser givetvis!!