Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #163

2015-05-19 09:01

Därför att det är det enda rätta att göra, alldeles för många på fk runtom i landet slarvar med påläsning av e regler som ska gälla vilket ger för många personliga tyckanden o tolkningar..detta gäller ju människor som ska forysätta leva sitt liv även efter fk kontakter