Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

AC

/ #165 Re:

2015-05-19 18:00

#1: -  

 Enligt mitt sätt att se det är det inte läkarna det är fel på. De skriver intyg med utgångspunkt från sin utbildning, erfarenhet, känd vetenskap, beprövad paxis och kännedom om patienten. I motsats till Försäkringskassans handläggare som utan medicinsk kompetens avslår och ifrågasätter läkarkompetens på expertnivå och Försäkringskassans medicinska anställda eller frilansande medicinska rådgivare vilka skriver ömdömen om den sjukes hälso/sjukdomstillstånd baserat på bristfälliga eller utvalda underlag utan att träffa den sjuke. Problemet är således inte bristfälliga sjukintyg, det är Försäkringskassans bristannde respekt för styrande lagstiftning i myndighetsutövningen. Läkarintygen är inte skulden till ökade sjukantal eller längre sjukskrivningar.