Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #158

2015-05-17 16:16

Viktigt för en fungerande demokrati fri från korruption. Tjänstemanna makt skapar förutsättningar för korruption.