Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #166

2015-05-19 18:08

Inte lätt att stå ensam mot myndigheterna, skriv under här, så är du inte det längre