Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #159

2015-05-17 22:40

Jag långtidssjukskriven och oroar mej för framtiden om jag ska bli tvungen att lämna hus mm pga ekonomin har redan börjat ta av sparade pengar.