Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #172

2015-05-20 08:00

Alla andra har straffrättsligt ansvar. Varför ska politruker och tjänstemän/kvinnor slippa det och istället skjutsas uppåt.