Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #175

2015-05-20 09:51

för att tjänstemän ska börja tänka enskilt! ha sin klients autonomi i focus och inte falla för grupptrycket.