Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #164

2015-05-19 10:54

Den är mycket välkommen och viktig!
Vi är motparter!!! som en hög tjänsteman sa, för att förklara varför FK undanhöll mina sjukdagar i utredningen.