Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #169

2015-05-20 06:21

Man ska inte kunna komma undan sitt ansvar för det man gjort