Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #170

2015-05-20 06:46

Ansvar måste alla människor gentemot sina handlingar ta. Ansvarslöshet är en fara för ett tryggt samhälle, vilket i stort sett alla strävar efter...