2017 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nej till viktshetsen i ridsport

Senaste tiden har allt fler uppmärksammat de allt mindre storlekarna i ridsportsbutikerna, detta trots samma märkning. Allt detta hjälper till att bidra till en ökad vikthets i ridsporten. Kan inte vår sport få vara en frizon för unga killar och tjejer. Med anledning av detta väljer jag att starta en namninsamling. Skriv under för att ridsportsbutikerna skall arbeta MOT vikthetsen i samhället genom:- Rätt märkning av storlekar på produkter- Visa att människor är olika genom variation i reklam (

Skapad: 2017-03-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 474 431
2017 463 420

Låt Sara och hennes familj få stanna i Sverige!

Familjen Jaber från Palestina har bott i Sverige 6 år! familjen fick i dagarna beskedet från Migrationsverket om att de inte får stanna i Sverige. Familjen består av mamma, pappa och barnen, ett barn på snart 5 år och som är född i Sverige, en bror på 12 år och storebror 19 år som tog studenten i juni. Två flickor 14 och 16 år gamla. En av flickorna heter Sara och Sara bedjar till det svenska folket; Ge min familj stöd och hjälp oss att få stanna i Sverige!   Låt oss tillsammans hjälpa Saras fam

Skapad: 2017-01-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 462 458
2017 461 457

Visa Cowspiracy i Riksdagen

Nästan ingen politiker pratar om problemt med köttindustrins påverkan på vårt klimat. Enligt FN orskar djurindustin mer växthusgaser än hela transportindustin, flyg inräknat. Varför talar ingen om problemen? I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader, men fortfarande nämns inte köttindustrins påverkan

Skapad: 2016-12-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 873 847
2017 453 439

Följ svensk lag, stäng pälsfarmerna!

I Sverige är det länsstyrelsen som ska se till att djurskyddslagen efterföljs, det är samma länsstyrelses djurskyddskontrollanter som har som praxis att inte följa djurskyddslagen. Det är ett misslyckande och en systemkollaps inom svenskt djurskydd. Enligt 4 § djurskyddslagen; ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Enligt svensk lag ska högst två minkar hållas på samma stimulerande yta, nå

Skapad: 2017-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 490 478
2017 453 441

Rädda och utveckla Ekedalsskolan!

Rädda och utveckla Ekedalsskolan! Efter åratal av eftersatt underhåll är Ekedalsskolan i Gustavsberg i akut behov av en renovering som elever och föräldrar väntat på i flera år. Istället för att starta renoveringen och utvecklingen av skolan finns nu ett förslag om att lägga ner Ekedalsskolan. Istället föreslås en ny skola i Charlottendal långt ifrån centrala Gustavsberg. Ett förslag som inte ens fanns med som ett alternativ i den medborgardialog som hölls i december 2016. Politiker i Värmdö, lä

Skapad: 2017-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 451 445
2017 449 443

Straffa inte barnen - nej till färre föräldradagar!

Regeringen har lagt fram utredningen ”En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen. Den innehåller tyvärr direkt familjefientliga förslag. Utredningen föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Låt oss ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.  Vi motsätter oss förslag i utr

Skapad: 2017-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 477 470
2017 436 431

Rör inte Ekmarkspark

Här i Ekmarkspark vill dom bygga bostäder. Hjälp oss att skriva under, så den får finnas kvar, Här lite info om parken Ta en promenad i vackra Ekmarkspark   Mitt i centrala Tranås ligger Ekmarkspark.  Ett ställe för rekreation och en omtyckt lekplats för barn. Här flyter Svartån stilla fram och blomsterprakten breder ut sig. Ekmarkspark är ett grönområde med anor. Den enda bevarade byggnaden är hembygdsgillets röda Gillestuga som stod klar hösten 1930. Vill du veta mer om växter och träd i

Skapad: 2017-02-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 437 430
2017 435 428

Bevara idyllen i Gränna!

En väg utmed Vättern, rakt över värdefull åkermark, utmed kyrkogård, förskola, skola och camping, är på väg att förstöra de vackra vyerna i Gränna (se bild). Många motsätter sig idén med ett vägbygge, var med och visa ditt engagemang! Att trafikproblem uppstår i Gränna under sommarmånaderna är ett känt faktum. Detta vill politikerna i Jönköpings kommun lösa genom att bygga en helt ny väg.  Men, att bygga en väg som ska lösa ett problem vi har under 2-3 månader om året när det finns andra, resur

Skapad: 2017-04-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 434 419
2017 432 417

Stöd "Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden"

Upprop i frågan om förnyelsen av Saltsjöbadens centrum!   Vi riktar oss till ansvariga i Nacka kommun – vi som undertecknar denna skrivelse anser:   att ny bebyggelse ska uppföras endast på mark som skapar förutsättningar för en bra bostadsmiljö. Det innebär att norrlägen, branter och markbitar utan sammanhang med omgivningen bör undvikas.   att höjden på ny bebyggelse ska anpassas till Saltsjöbadens karaktär med en blandning av flerfamiljshus, gruppbebyggelse och friliggande hus. Det innebär

Skapad: 2017-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 431 420
2017 431 420

Behåll Hammarlundens Högstadium

Majoritetens politiker i Hammarö Kommun har enats om ett förslag som bl a innebär att Hammarlundens Högstadium läggs ner och att ett gemensamt högstadium bildas på gamla Hammarö Utbildningscenter dit Mörmons högstadium då också flyttas. Detta förslaget är vi starkt emot! Ta ställning och skriv under denna namninsamling nu! På måndag 27 februari ska beslut i fullmäktige tas!  ---beslutet är framflyttat till 13/3---  

Skapad: 2017-02-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 430 427
2017 430 427

Namninsamling- för engagemangspoäng

Kära studenter!  För cirka 4 veckor sedan fattades ett beslut kring engagemangspoängen som har skapat en enorm debatt bland många studenter. Som sektioner och närmaste vändpunkt för er, vill vi såklart ge någon form av upprättelse och om inte de poäng ni har blivit lovade så åtminstone en förklaring. Detta är ett beslut som tagits trots StuFF:s reservation till beslutet, det vill sägs trots studentrepresentantens motstånd, och vi vill såklart visa att vi vill att det ska uppmuntras att engagera

Skapad: 2017-10-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 430 424
2017 429 423Facebook