Amnesti för våra ensamkommande barn och unga


16473177_364830577234441_5021878364839884976_n2.jpg

Vi kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige!

Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Vi ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige. 

Det finns många fördelar med att ge amnesti. 

1. Sverige som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter: Sverige kan hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Sverige visar i och med amnestin att man tar ansvar för de som kom innan asyllagarna ändrades och att det går att lösa problem som uppstått. Amnesti är ett sätt att förenkla processen för politikerna kring frågan om ensamkommande barn och unga.

2. Sverige som rättsstat: Ensamkommande barn och unga har generellt starka skyddsskäl. De kommer ofta från utpräglade klansamhällen och har i många fall en hotbild över sig eller saknar nätverk vilket gör att de riskerar att dras in i skadliga och farliga sammanhang. Att ge dessa barn och unga amnesti är ett sätt att visa att Sverige gör om och gör rätt rent juridiskt. 

3. Sveriges ekonomi: Eftersom ensamkommande barn och unga inte kan återvända till länder där de riskerar att dö kan vi anta att de flesta ensamkommande som nu får avslag kommer att gå under jorden. Det handlar om tiotusentals barn och unga och det kommer att kosta pengar. Amnesti är ett sätt att få kontroll över situationen och säkerställa att färre unga riskerar att hamna i utanförskap i stället för att bidra till vårt samhälle - som de både vill och kan. 

Amnesti till alla ensamkommande unga innebär med andra ord en winwinsituation för alla.  

Våra krav är följande: 

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket. 

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.


#vistårinteut men vi slutar aldrig kämpa är en partipolitiskt oberoende rörelse med en åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga. Du kan stödja oss genom att

swisha ett bidrag till 0735923404

Alla insamlade medel går till omkostnader och marknadsföring av kampanjer från #vistårinteut. 
 
Här är de organisationer och föreningar som just nu ställer sig bakom uppropet. Listan uppdateras efter hand. Ni är välkomna att stödja namninsamlingen och då lägger vi er logga här nedan.
Föreningar_och_org_170502.001_1.png
Föreningar_och_org_170502.002_1.png
Föreningar_och_org_170502.003_1.png
Föreningar_och_org_170502.004_1.png
Föreningar_och_org_170502.005_1.png
Föreningar_och_org_170502.006_1.png
Föreningar_och_org_170502.007_1.png
Föreningar_och_org_170502.008_1.png
Föreningar_och_org_170502.009_1.png
Föreningar_och_org_170502.010_1.png
Föreningar_och_org_170502.011_1.png
Föreningar_och_org_170502.012_1.png
Föreningar_och_org_170502.013_1.png
Föreningar_och_org_170502.014_1.png
Föreningar_och_org_170502.015_1.png
Föreningar_och_org_170502.016_1.png
Föreningar_och_org_170502.017_1.png
Föreningar_och_org_170502.018_1.png
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


#vistårinteut men vi slutar aldrig kämpa    Kontakta namninsamlingens skapare