Vi tillhandahåller ett kostnadsfritt namninsamlingsverktyg för att skapa och skriva på namninsamlingar.

Bilda opinion genom att starta en namninsamling.

  • Skapa en namninsamling
  • Samla underskrifter
  • Skapa en aktiv gemenskap kring din namninsamling.
  • Överlämna din namninsamling till beslutsfattare
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt ej kommunen ta bort utan oss få behålla skatebordrampen!

Sedan skateboardrampen kom upp har hela vårt kvarter blomstrat. Inte en dag man inte ser barn i alla åldrar samlas på fotboll för att åka inlines, skateboard eller kickbike på den asfalterade plätten.   Alla som skriver på denna namninsamling vill ha kvar skateboardrampen.   Vi vill gärna ha mer saker att åka/tricksa på om kommunen tillåter att vi själva tar hand om allt eller om de kan assistera/bygga ngt enkelt.   Tack på förhand!   

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 119 119
24 timmar 119 119

Ta bort begränsningen med åtta deltagare för Sveriges församlingar

Vi ber Sveriges regering att snarast ta bort begränsningen på åtta deltagare för allmänna sammankomster i Sveriges församlingar. Religionsfriheten är en viktig medborgarrätt och begränsningen på åtta deltagare våldför sig på denna medborgarrätt. När gym är öppna, shoppingcentra är öppna men Sveriges församlingar måste begränsas till åtta deltagare är detta inget annat än en orättvisa som behöver rättas till. Sveriges församlingar fyller en viktig samhällsfunktion för själavård, gemenskap och bön

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 92 87
24 timmar 92 88

Protestlista mot Jönköpings kommuns uppsägning utav det lokala avtalet kring jour!

Arbetsgivaren, Jönköpings Kommun, har sagt upp det fördelaktiga lokala avtalet kring jour inom funktionshinderomsomsorgen. Konsekvensen blir att vi medarbetare som arbetar jour får sämre arbetsförhållanden samtidigt som det är ett kliv bakåt utifrån jämställdhet i ett redan kvinnodominerat yrke.  Konsekvensenerna Medarbetarna som arbetar jour kommer att få arbetar mer än sin tjänstgöringsgrad. Ex. på en 6 veckors period så innebär det att personalen behöver arbetar ytterligare en arbetsdag. (cir

Skapad: 2021-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 372 371
24 timmar 84 84

Jag vill att vi skall få ihop en namn insamling, för rättvisa pensioner

Jag är emot det att vi inte har rättvisa pensioner, och att beslutsfattarna inte har mitt gillande, en del kan inte skilja på mitt och ditt, därför kan man inte lita att allt går rätt till

Skapad: 2021-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1128 1096
24 timmar 59 57

Vaccinera lärarna!

Smittspridningen av covid-19 inom för- och grundskolan är stor. Mycket stor.  Restriktionerna i samhället utökas för att skydda personal och kunder i butiker, på restauranger, i kollektivtrafiken etc. Föreningsidrottens träningar och tävlingar ställs in, och nu pratas det om ett förslag att stänga stränder och parker för att undvika trängsel. Riskgrupper ska skyddas, människor arbetar hemifrån och fysiska möten ställs in till förmån för digitala.Många arbetsgivare anpassar arbetsuppgifter och kr

Skapad: 2021-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 52 52
24 timmar 52 52

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10819 10600
24 timmar 47 46

Rädda Tyresös vanskötta torp och gårdar!

Tyresö Kommun prioriterar inte omhändertagandet av Raksta och andra torp/gårdar och lyssnar inte heller på privatpersoner som engagerar sig. Vi vill inte att vårt kvarvarande kulturarv ska gå till spillo. Du som vill ändra på detta skriv på så skickar vi till kommunen. 

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 37
24 timmar 37 37

Sätt stopp för projekt Sjödalsbacken

         SÄTT STOPP FÖR 'PROJEKT SJÖDALSBACKEN' TÄTBEBYGGELSE.   Huddinge kommun (HK) står i begrepp att låta bygga tre höghus (14-16 våningar) på skogsområdet vid Sjödalsbacken. I nya detaljplanen kallas det "Projekt Sjödalsbacken" och avser byggnation av 220 nya bostäder, parkeringsplatser samt ny förskola. Vi kräver att projektet läggs ned av bland annat följande skäl: HK gav 1986 Stockholms läns museum uppdraget att inventera kulturhistoriska områden. Detta tilltänkta byggområdet är sedan de

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 116 115
24 timmar 37 37

Vi vill ha ett hundhägn i Bjuv! Hjälp oss övertyga Bjuvs kommun att det är värt kostnaden! De anser att det finns gott om rekreationsområden runt omkring Bjuv.

Vi vill ha ett hundhägn i Bjuv! Det finns många ytor i Bjuv som skulle lämpa sig bra för en inhägnad. Det skulle inte behöva kosta så mycket för kommunen. Det lilla hängn som finns är för litet. Vi behöver bara övertala kommunen att vi är många som vill ha ett hägn! Den 26/4 ska ärendet tas upp, och vi skulle vilja visa att vi är många i Bjuvs kommun som vill ha ett hägn för våra hundar.

Skapad: 2021-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51
24 timmar 36 36

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5104 5089
24 timmar 35 35

Starta en protestlista på nätet