Det räcker nu! Kvinnor har rätten till ett helt underliv! 
Var med och påverka kvinnors rätt till säkra förlossningar och till snabb och säker vård vid nyupptäckta skador. 
 
Ditt namn kan göra så att detta blir möjligt!
Det kan hända dig, din kvinna, din dotter, din sonhustru eller någon annan du står nära som föder barn.
 
Tänk dig att
 
- leva med läckage av avföring eller urin som du inte själv kan styra
 
- ha så ont och bli så psykiskt knäckt så du får tankar på att avsluta ditt liv
 
- dessa skador leder till stora sociala hinder så du inte vågar gå ut
 
- det är omöjligt att leva normalt när man inte kan gå, stå sitta, lyfta, sköta sina barn eller jobba
 
- sex som är en naturlig och viktig del i en relation blir svårt och ångestfyllt att genomföra när man läcker avföring 
 
- inte våga gå till läkaren för då får du kanske höra att ”det ser normalt ut” fast hela din kropp skriker att det är allt annat än normalt.
 
- det är genom barnafödande vi säkrar morgondagens generation och skattebetalare 
 
Kvinnor skadas vid förlossningar och det är tabubelagt och skamfyllt för många. Vissa får hjälp med en gång men andra skador upptäcks ej för att man undersöker inte ordentligt och använder inte bedövning trots nya nationella riktlinjer. 
 
Dessutom får fler o fler av oss kvinnor varje dag bekräftelse på att vi gått med våra problem under väldigt lång tid utan att bli trodda!
Vi läcker urin, avföring och är fel sydda, muskler är inte rätt fästa bara för att nämna några skador.
Den vanligaste kommentaren som alla vi kvinnor har hört är "det ser helt normalt ut".
 
Verksamhetschefer och politiker som är bromsklossar till de nya nationella riktlinjerna och nya metoder, som negligerar kvinnors skador och personalens arbetsmiljö bör ta sitt ansvar nu.
Nu handlar det inte om prestige, politik eller ekonomi utan rätten till ett värdigt liv.
 
Kvinnor som söker vård för förlossningsskador måste bli lyssnade på och trodda! Nu!
 
Politiker och höga chefer inom vården - det räcker nu!
Sveriges regering - Vi kräver förändring nu!
 
Hjälp oss!