Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Namninsamling angående Garphytteklint Snart kan Garphytteklint vara ett kalhygge! Landshövdingen har stoppat Länsstyrelsens arbete med att skydda klinten som ett reservat. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att hennes beslut ska upphävas och att klinten skyddas. Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde för oss i Garphyttan. Förutom månghundraårig skog finns här många kulturlämningar i form av gruvområden och

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Hjälp oss rädda familjen!

  För 10 år sedan flydde då 5åriga Dilnaz med sina bröder och deras gemensamma mor Deli från sitt hemland Kazakstan. Tre år senare föddes lillasyster Aysa. Familjen flydde till Sverige  i hopp om att finna ro och en trygg uppväxt för barnen, fri från våld, hedersförtryck och övergrepp. Deras fasansfulla berättelse och traumatiska upplevelser sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända fram till idag.   I hemlandet Kazakstan ses familjen som regimkritiker och därför som ett direkt hot mot landet.

Skapad: 2022-05-31 Statistik

Dumpen Kräver lagändring för skydd av våra barn

Att köpa in rånarluvor och planera ett bankrån är enligt svensk lagstiftning ett brott. Att rulla runt med kofot och bultsax i bagageluckan och planera inbrott är även det kriminellt. Att kontakta någon som man tror är ett barn, erbjuda pengar för våldtäkt och köra runt med bilen fullastad av a*ald*l*os som man planerar att stoppa in personen som man tror är ett barn och som man bestämt träff med är däremot fullt lagligt. Först när personen som utger sig för att vara ett barn faktiskt är minderå

Skapad: 2022-02-13 Statistik

Säker skol och cykelväg i Norra Karlsborg

Jag väntade för länge med att ta tag i detta och nu har det skett, det som inte fick hända! Vi är många i fina Karlsborg som behöver eller väljer att cykla till och från skola och jobb eller som bara cyklar för njutnings skull. Oavsett varför man cyklar så behövs en trygg cykelväg med säkra passager utmed och över trafikerade vägar. Det gäller inte minst då man cyklar utmed raksträckor med fartgräns 60km/h som traffikeras av tung trafik.  I nuläget har barn som bor i Hanken inte en enda säker öv

Skapad: 2022-07-13 Statistik

Låt Birgitta stanna på sitt hospice!

Hej alla vänner. Vår kära Birgitta Johnsson har fått beskedet att inte få vara kvar på det hospice hon för någon vecka sedan flick flytta in på, då läkarna på Karolinska anser att inget mer finns att göra åt hennes cancer. Det hospice hon hade önskat och sett fram emot att få avsluta sina dagar på. Birgitta är som vi alla känner henne en glädjespridare, ett kraftpaket, utåt sett. Men nu är hon sjuk och trött inuti. Ska denna kvinna som kämpat i massor av år för fattigpensionärer, för kvinnor #ut

Skapad: 2022-07-06 Statistik

Ändra lagen om tidsbegränsad anställning för GSS/K

I lagen om vissa försvarsmaktsanställningar från 2012 regleras Försvarsmaktens möjlighet att anställa gruppbefäl, soldater och sjömän. Där framgår att anställningstiden får uppgå till högst tolv år. Det är därför inte upp till Försvarsmakten att fatta beslut om att häva begränsningen, utan det åligger riksdag och regering att förändra lagstiftningen i fråga.   Det är helt orimligt att vi är tidsbegränsade på det sättet vi är idag. Att regeringen tagit ett beslut där chefer inom Försvarsmakten in

Skapad: 2022-06-17 Statistik

Bygglov åt Träningsverkstan

    Träningsverkstan behöver godkänt bygglov från Huddinge Kommun för att fortsätta bedriva verksamhet from 2023-01-01. Genom denna underskrift ger du stöd åt att Träningsverkstan även i framtiden ska kunna bedriva sportgym för motionär, idrottare och föreningar.  

Skapad: 2022-07-12 Statistik

Taggtråd runt Kiviks marknad borde vara förbjudet

Uppdatering gällande namninsamlingen. Jag har fått svar från räddningstjänsten och Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen är inte klara med sin utredning ännu. Jag har dock förstått att lagen kring hur du får använda taggtråd är något som måste högre upp. Jag kommer därför att skicka detta vidare till politisk nivå. Kan väl oxå vara överens om att det är ägarna/arrangörerna av Kiviks marknad som endast är ute efter att tjäna pengar och är giriga.  Detta är väldigt ledsamt men vi ger inte upp så lätt.   

Skapad: 2022-06-23 Statistik

Tillsammans för den personliga assistansen!

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 krono

Skapad: 2022-06-27 Statistik

Låt familjen Bayarmaa få stanna i Sverige

Familjen Bayarmaa kom till Sverige för 12 år sedan från Mongoliet. De har sedan dess arbetat och nu äger de sushirestaurangen San Sushi i Nora. De har 3 barn som är födda i Sverige och har rotat sig i Nora sedan de flyttat hit sommaren 2021. De har nu inte fått förlängt visum och ska bli utvisade från Sverige. Detta på grund av tidigare arbetsgivare som inte betalat in tjänstepension. Något som är svårt att hålla koll på som privatperson. Hur kan lagen se ut som så att man som enskild person och

Skapad: 2022-06-29 Statistik