FyrverkeriBegränsningar

Förbjud den fria användningen av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner.
Stoppa den idag tillåtna försäljningen av fyrverkerier och pyroteknik till privatpersoner.

Fyrverkerier ska skötas av stat, kommuner, föreningar eller klubbar.
Dessa kan anordna fyrverkerier, med fastställda start och stopptider på särskilt utvalda platser.
Alla får då möjligheten att uppleva fyrverkerierna, samtidigt skulle riskerna att någon kommer till skada,
bli traumatiserad, upplever ångest eller andra obehag, bli mycket mindre.

Skriv på!
OBS! Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig genom att

klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.

Fyrverkerierna skrämmer, stör och skapar ångest hos många djur, både tama och vilda,
småbarn, människor med krigsupplevelser och äldre.
Fyrverkerierna innehåller många miljöfarliga ämnen som sprids i naturen.
Varje år skadas inte bara omkring 200 personer så allvarligt att de måste uppsöka en akutmottagning,
utan också egendom för miljonbelopp.

Majoriteten av svenska folket är emot det fria användandet av fyrverkerier, enligt flera opinionsundersökningar.
Opinionsundersökningar som borde underlätta för politikerna att våga verka för ett försäljnings stopp
och ett användande förbud. Ett flertal länder i Europa har redan idag förbud, regler och hinder.
Brandförsvaret, polisen, sjukvården, djurskyddsföreningar, Svenska Kennelklubben,
är emot det fria privata hanterandet av fyrverkerier.

Nyår är idag den helg då det säljs och används fyrverkerier som mest, samtidigt som
alkoholförsäljningen är den högsta på året.
Denna kombination gör att många inte lever upp till det regelverk som gäller för användning av fyrverkerier.
Fyrverkerierna används lång tid före och efter nyår. Ofta i veckor.

Läs gärna mer på namninsamlingens hemsida eller Facebook.
Hemsida: www.fyrverkeribegransningar.se
Gilla oss på Facebook: Klicka här...

http://www.fyrverkeribegransningar.se/bilder/support_3.jpg

Skriv på!
OBS! Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig genom att

klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.


Aktionsgruppen FyrverkeriBegränsningar    Kontakta namninsamlingens skapare