rättentillsinafamiljer

syskonen2.png

Detta är Izeta, Emir och Eddie (3, 4 respektive 5 år), de har bott i Sverige i tre år. Sedan Izeta var 6 månader gammal har syskonen varit placerade i svenska familjehem.
Nu ska de utvisas till Bosnien med sin biologiska mamma som de inte har någon anknytning med, enligt beslut från Migrationsverket.

Vi som familjehemsföräldrar är förtvivlade och ser hur förödande detta beslut kommer att bli för barnens fortsatta utveckling och hur deras trygghet kommer att upplösas. Syskonen pratar bara svenska, de kan inget annat språk mer än möjligtvis 1, 2, 3 på engelska, som alla andra svenska barn i deras ålder tycker är kul att lära sig. De har alltså inget gemensamt språk med sin biologiska mamma.

Som familjehem har vi ingen beslutanderätt utan vårt uppdrag är att vårda och säkerställa barnens utveckling och ge dem en trygg tillvaro. Barnen har funnit sig tillrätta och hittat sin plats i våra familjer samt hittat en trygghet i vardagen. De tre barnen vet faktamässigt att de har bott i en annan mammas mage och har kännedom om vem hon är.

Barnen och mamman kom hit som en familj. Barnen blev snart familjehemplacerade och hamnade i svenska hem. Allt för barnens skydd. Sveriges långa beslutsprocess gör att barnen nu är helt svenska och integrerade i samhället. Det är på grund av myndigheternas agerande för deras skydd som de har blivit helsvenska och nu behöver Sverige ta ansvar för det. Det får inte vara ok att göra barn helsvenska för att sedan skicka tillbaka dem, till för dem, ett främmande land med ett främmande språk. Socialtjänsten har inte någon möjlighet att utföra sitt uppdrag och sin skyldighet enligt lagen, gentemot barnen, så länge vi i Sverige har en utlänningslag med avsaknad av barnperspektiv som går över alla andra lagar.

Vi, familjehem har en helt absurd känsla i kroppen! Denna känsla är jämförbar med att ha vilket svenskt barn som helst, som helt plötsligt rycks upp ur familjen och skickas till ett främmande land. Bort från sin mamma, sin pappa, sina syskon, sina kusiner, mor- och farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar, farbröder och nästkusiner, sin förskola, sina kompisar, sina aktiviteter och sina framtidsplaner.

Vi ser detta ske hela tiden och inget händer. Nu får det vara slut på detta! Detta får inte hända igen! Barnen har inte valt detta! De har inte ens blivit lyssnade på inför beslutet!
Agera med oss! Hjälp Izeta, Emir och Eddie att få stanna i sina familjer som är deras enda familj och anknytning de har. Vi vädjar till dig, i förtvivlan, för våra barn. Vi tre familjer är fullt beredda att fortsätta ta hand om barnen.

Sprida, dela inlägget och skriv under uppropet. Hjälp oss att förhindra utvisningen av våra älskade barn.

//Kamilla & Tommi, Nathalie & Johan, Jenny & Peter.


Tre familjehem i Skåne    Kontakta namninsamlingens skapare