De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skärpt lagstiftning för pedofiler och våldtäktsmän/ *********************

********************* har begått och dömdes för inte mindre än 244 sexualbrott på ett barn som endast var 1 år när övergreppen startade. Han våldtog barnet analt, vaginalt och oralt, filmade övergreppen och spred dessa över internet för andra pedofiler att ta del av. Han dömdes av tingsrätten för 49 grova våldtäkter, 153 grova sexuella övergrepp, barnpornografi brott samt en rad andra brott. Han dömdes av tingsrätten till 12 års fängelse men efter att ha överklagat domen valde Svea hovrätt att

Skapad: 2021-02-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33347 32766
24 timmar 322 315

En andra vaccin till IVAKpersonalen på Piteå sjukhus

Under pågående pandemi blev den grupp som löper högst risk att bli smittad erbjudna att få 31 vaccindoser som annars gått förlorade. Enligt ledningen har de tagit emot dem utan tillstånd och att de därmed handlat felaktigt och trängt sig före i vaccinkön. Personalen hävdar att en av cheferna gett sitt tillstånd. För oss som har fått vård av dem, för oss som har en nära anhörig, en granne eller en vän de räddat livet på med sin egen hälsa som insats framstår det som fullständigt orimligt.  Vi tyc

Skapad: 2021-02-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1553 1551
24 timmar 220 220

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 828 820
24 timmar 94 92

Rädda Uppsala Slott !

Gruppen vill rädda Uppsala Slott från förfulningen majoriteten i Uppsala vill genomföra, vi anser att vårt Slott har ett sådant historiskt värde för inte bara Sverige att det måste lämnas intakt, utan förfulande byggnationer.Konstmuseum får läggas på annan plats.

Skapad: 2021-02-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 287
24 timmar 64 62

Karlskrona kommun bör hjälpa vilda skadade djur

Karlskrona kommun bör rikta stöd till lokal viltrehabilitering för vilda smådjur Många vilda djur skadas på olika sätt i både naturen och urbana miljöer, vilket medför ett stort lidande för dem innan de kanske till slut avlider om de inte får vård i tid. De flesta medborgare vill hjälpa skadade vilda djur, men vet inte var de ska vända sig när de hittar ett. Skriv under för att kommunen bör satsa på och rikta stöd till en lokal där viltrehabiliterare ska kunna jobba med skadade mindre vilda dju

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 56 56
24 timmar 56 56

Bemanna en jourtelefon till Uppsalas akutpsykiatri - rädda liv

I stunden före ett självmord är många ambivalenta. Ett samtal kan vända tankarna på att ta sitt liv. Vid svår ångest med självmordstankar är samtalet en viktig del för att dämpa symtomen, till skillnad mot vid somatiska sjukdomar. Att jämföra den medicinska akuten med psykiatrins akut blir inte rätt. Precis som den medicinska akuten är utrustad med avancerade instrument för att undersöka och sedan ge rätt behandling måste den psykiatriska akuten vara utrustad med personal som i samtal, antingen

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 55 55
24 timmar 55 55

Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne

Vi tycker att höghastighetsbanan är ett dåligt projekt för Sverige. Vi kräver att planerna på en ny höghastighetsbana, med initialt fokus på den första sträckningen genom Skåne, ska stoppas för att: Det är ett dåligt projekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: Det är en extremt dyr investering (205 -  250 miljarder är uppskattningen från Trafikverket för den totala sträckningen) och erfarenheter från andra stora infrastrukturprojekt visar att kostnaden till slut ofta blir 40 – 50 % dyrare än b

Skapad: 2021-02-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5806 5770
24 timmar 54 53

#SSOLYSSNA

Denna namninsamling är för dig som känner att onlinespelet Star Stable Online inte är en trygg miljö för barn, unga vuxna och vuxna att vistas på.  Under en längre tid har spelare av onlinespelet Star Stable Online (SSO) känt av att moderationen av spelets chatt ej uppfyller de krav som utvecklarna har utlovat. Det förekommer mobbing, prat om våld, droger, hatbrott och kränkningar - för att bara nämna ett fåtal. Spelets utvecklare har möts av stadig kritik från sitt community under en lång tid,

Skapad: 2021-02-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 59 57
24 timmar 47 46

En vädjan till Polisen, slopa Villkorstrappan.

Genom att signera listan stödjer du texten nedan och de som skrivit under den.  Skaparen av denna namninsamling är ej kopplad till personerna på originallistan och har startat denna namninsamling på eget bevåg. Listan kommer endast att användas för att synliggöra att vi är många som är eniga med åsikterna i texten. 

Skapad: 2021-02-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5841 5763
24 timmar 41 40

Vaccinknappen - planerad polarisering?

Nu verkar det poppa upp företag som får oss människor att välja sida, ta ställning till hur de styrande har skapat den.  Det senaste är "Vaccinknappen" där du kan köpa en knapp som visar vilken sida du har valt. Är det vad vi vill att våra barn ska växa upp till? Vi kan ju dra paralleller till andra världskriget och judarna.    Tycker ni att detta hör till framtiden vi ska lämna över till våra barn och barnbarn? Tycker ni att det är solidariskt att ta ställning på detta sätt? Företag som detta b

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 37
24 timmar 39 37