Västernorrland ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus!

Vi kräver tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrlands län.
Detta var det löfte samtliga partier gav i valrörelsen 2014.

Med fullvärdigt akutsjukhus menar vi ett sjukhus som har följande operativa verksamheter:

 • Akutkirurgi
 • Akutortopedi
 • Akutmedicin
 • IVA
 • Röntgen
 • Labb
 • BB
 • Förlossning
 • Barnklinik
 • Kvinnoklinik
 • Dialys

 

SOLLEFTEÅ & ÖRNSKÖLDSVIK FRAMTIDENS AKUTSJUKHUS