Rör inte min terapi.

 

 

NAMNINSAMLINGEN ÄR STÄNGD. 

 

Nu har namninsamlingen stängts. Det är för att vi ska hinna få alla underskrifter utskrivna på papper från ett tryckeri innan fredag morgon. Då ska vi nämligen lämna över dem personligen till Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen. Han får också alla terapiberättelser från www.rorinteminterapi.se och ett häfte med en översikt över uppropets gensvar. 

 

Följ oss på Facebook (facebook.com/rorinteminterapi) och Instagram (@rorinteminterapi) för att få mer info och se överlämningen!

 

 

NAMNINSAMLINGEN ÄR STÄNGD.

 

 

Läs mer om uppropet och dela din terapiberättelse här:

--->  www.rorinteminterapi.se  <--- 

 

 

Här är länkar till Socialstyrelsens förslag på nya riktlinjer för behandling

av depression och ångest och några debattartiklar om det:

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/nationella-riktlinjer-depression-angest 

http://www.dn.se/debatt/enfaldiga-riktlinjer-for-behandling-av-depression/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-kritiserar-enfaldiga-riktlinjer-for-behandling-av-depression/

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/01/Socialstyrelsen-har-fel-om-depression-och-angest/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-oss-fler-alternativ-i-psykv%C3%A5rden-inte-f%C3%A4rre-1.4178063

http://www.gp.se/nyheter/debatt/socialstyrelsen-vilseleder-patienterna-i-psykiatrin-1.4190730