Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Inga höghus på Långnäs!

Planerna på att bygga ett höghus, med tillhörande garagelängor och soprum mm, har vaknat till liv igen hos våra politiker. Vi protesterade 2017 och planerna lades på is. Vi protesterar inte mindre, snarare starkare den här gången. Skriv under så visar vi vad vi vill, eller snarare inte vill, en gång för alla!

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 266 266

Bulleråtgärder för hela Vellinge!

Förslag till Vellinge Kommun gällande bullerskyddsåtgärder inför planeringen av kapacitetshöjande åtgärder mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg samt påfart (väg 6) till E22 norrgående riktning mot Malmö. Redan idag är trafiken tung på motorvägen samt påfart och avfart i norra Vellinge. Detta skapar höga bullernivåer vilket i sin tur orsakar bekymrande risker för ohälsa. Långvarig exponering av höga bullernivåer ökar riskerna för fysiska som psykiska åkommor och innebär en ökad

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 26

Få klädesbutiken Zara till Västerås

Vi i Västerås tycker något saknas, vilket är klädesbutiken Zara. Därför startar vi denna namninsamling och hoppas på att så många som möjligt tycker som oss. Så skriv på denna namninsamling om ni tycker att klädesbutiken Zara ska öppna i Västerås så skickas detta till de!

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 57 57

Här är där man är - Permanent uppehållstillstånd till de som är i Sverige!

Här är där man är!Där är där man inte är!Det fick vi lära oss av gänget Magnus, Brasse och Eva. Om våra källor stämmer så kommer en ny migrationslag klubbas i regeringen snart. Vilket innebär en mycket mer osäker och hårdare migrationslinje.Det må hända vara behövligt för kommande tider men för alla de som är i Sverige innebär det en ren och skär katastrof. Se Expressens artikel: UNDER RADARN PALNERAS EN STENHÅRD MIGRATIONSLAG I SKUGGAN PÅ CORONA EN NAMNINSAMLING FÖR ATT

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2300 2191

Låt My Almfjord vara kvar som lärare i 2A!

Vi föräldrar i 2A vill härmed protestera samt utrycka vårt STARKA missnöje kring Metapontums beslut att inte låta My Almfjord fortsätta som lärare pga avsaknad av behörighet.  Vi föräldrar anser att vara en bra lärare till barn i lågstadiet främst handlar om att se våra barn, vara lyhörd, varm och pedagogisk, och att få våra barn att känna sig trygga och kompetenta, vilket My är otroligt kompetent och duktig på.  Att fatta det politiska beslut att låta henne gå när den här klassen har ett år kva

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 30

Vi kräver Coronastöd till kulturinstitutionerna

Välbeställda storföretag inom tillverkningsindustrin får miljarder i stöd medan offentliga kulturinstitutioner står utan trots deras stora samhälllsekonomiska betydelse på sikt för turistnäringen och för bevarandet och tillgängliggörandet av vårt gemensamma kulturarv. Den ena efter den andra varslar nu en stor del av sin personal och flera av dem som delvis eller uteslutande lever på besöksintäkter till följd av politiska beslut riskerar konkurs som en följd av hanteringen av coronapandemin. De

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 43 41

Upptakt 2020?

Hej! Skriv på denna namninsamling om du stödjer ideen om att vidare genomföra upptakt längre fram på året, då den i nuläget tyvärr är inställd. Om det inte funkar (vilket är förståeligt) önskar vi att kongress 2020 blir en blandning av upptakt (både formellt och eventliknande). Genom att skriva på visar du ditt engagemang till något givande för elevkårer runt om hela Sverige! Vi vill komma på en lösning som både tar hänsyn till covid-19 men även alla kårers styrelsearbete! En anledning till att

Skapad: 2020-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13

Främja mindre lantbruk och matföretag för den biologiska och gastronomiska mångfalden.

Detta är ett upprop för ett levande lantbruk, landsbygd och landskap. Vi kan inte stillatigande titta på och se hur mångfalden utarmas. Det finns därför all anledning att både främja fler nya små gårdar och matföretag, men också att bromsa nedläggningen av de som redan är etablerade. Det behövs fler, inte färre, matproducenter.Det här ett upprop för att stoppa den förödande utvecklingen. Den biologiska och gastronomiska mångfalden behöver de små! Under juni tid,till och med 30 juni, fortsätter v

Skapad: 2020-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 81 81

Upphäv nedskärningarna av grundskolan i Borlänge kommun

Barn och ungdomar är våran framtid. De behöver en bra start i skolan och en trygg skolgång. Hur ska en ansträngd skolsituation kunna skäras ner ännu mera? Lärare går redan på knäna för att räcka till. Hur är det möjligt att en budget kan missbedömas så pass mycket? Och sen ska elever och lärare och annan skolpersonal få stå till svars för detta. Här med kräver vi att ni häver dessa nedskärningar. Det kommer påverka framtiden. Vi vill ha en sund skola! 

Skapad: 2020-05-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36

Nu får det vara nog.. Vi kräver strängare straff.

Nu får det väl vara nog för F-n..!!!! Överfall... Våldtäkt... Mord påMänniskor och husdjur. Det är våra familjemedlemmar som kidnappas och plågas till döds.. Människor slås ner, rånas, mördas och våldtas.  Hundar stjäls och eldas upp, hästar och kor knivskärs i hagar och stall, katter plågas till döds.... Hundar, fåglar och vilda djur förgiftas. Får och getter stjäls och styckas.. Även igelkottar jagas och äts upp..I morgon kanske det är din familjemedlem som kidnappas våldtas och styckas eller

Skapad: 2020-05-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8Facebook