2015 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprop för att omedelbart öka den svenska flyktingkvoten

Skapad: 2015-09-03 Statistik

Skriv under för bättre Psykiatrisk vård i Sverige

Skapad: 2015-09-10 Statistik

Vi som kräver att Åsa Romson avgår nu.

Skapad: 2015-11-14 Statistik

Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015

Skapad: 2015-02-09 Statistik

Nej till ny moms som drabbar de svaga

Skapad: 2015-01-14 Statistik

Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

Skapad: 2015-02-19 Statistik

ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE

Skapad: 2015-10-26 Statistik

FyrverkeriBegränsningar

Skapad: 2013-02-18 Statistik

Bota ALS Kampen går vidare

Skapad: 2015-05-28 Statistik

Stoppa sköldkörtelskandalen

Skapad: 2013-11-11 Statistik

Låt huset i Skänninge få behålla sin färg

Skapad: 2015-03-24 Statistik

Stoppa ombyggnaden av gamla E4 i Sundsvall

Skapad: 2015-11-23 Statistik

För ett värdigt boendealternativ åt de hemlösa romerna i Malmö!

Skapad: 2015-10-24 Statistik

Ställningstagande mot nedskärningspolitiken

Skapad: 2015-11-11 Statistik

Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon

Skapad: 2015-04-30 Statistik

Ditt namn för Öckerö ambulansen 2016

Skapad: 2015-11-19 Statistik

Låt inte Gävlebon Atta Karimi avrättas i Iran!

Skapad: 2015-03-30 Statistik

Stoppa nedläggningen av Gottfriesmottagningen

Skapad: 2015-10-18 Statistik

Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige

Skapad: 2014-04-18 Statistik

Rädda Snotty!

Skapad: 2015-08-31 Statistik