2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Upprop mot åldersuppskrivningar #vistårinteut

    Hej Vi skriver till dig idag ifrån rörelsen #vistårinteut. Rörelsen uppstod den 27 september 2016 och består idag av över 7000 aktiva medlemmar, och nära 20 000 som stödjer oss.De medlemmar som är aktiva arbetar alla i någon form med ensamkommande barn och ungdomar, alternativt möter ensamkommande barn och ungdomar i vardagen genom att vara familjehem eller god man. Vi kommer ifrån hela Sverige, från norr till söder, och vi arbetar inom samtliga av samhällets yrkeskategorier. Frasen “Vi stå

Skapad: 2016-12-25 Statistik

Mohammed Al-Jashaami

Stoppa utvisningen av Mohammed Al-Jashaami till Irak!   Vi vägrar att godta Migrationsdomstolens beslut att Mohammed Al-Jashaami, 24 år, ska utvisas till Irak. Vi protesterar också emot Polismyndighetens beslut att ta Mohammed i förvar.   Vi uttrycker bestörtning över att Sverige avser att utvisa Mohammed till Irak, en stat som med anledning av gällande säkerhetsläge Utrikesdepartementet starkt avråder att resa till (detta inkluderar alla resor till Bagdad-provinsen inklusive Bagdad stad). Säker

Skapad: 2016-04-27 Statistik

Ny namninsamling: Rädda Djupviks camping!

Till Borgholms kommuns politiker och tjänstemän samt till Länstyrelsen i Kalmar läns tjänstemän:  Vi, boende i Djupviksområdet och återkommande besökare, vill att ni räddar Djupviks camping som är så viktig för vår by! Mycket av Djupviks historia syns inte längre här men är närvarande i berättelser och i äldre bybors minnen. Sniporna som skeppade ut sten är borta, håmmbroarna och ålgarnen likaså, alla kvarnar utom en är rivna och spåren från skurkvarnarna är överväxta. Men Djupviks historia är c

Skapad: 2016-01-13 Statistik

Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade

Uppdatering! Jag kommer inom en snar framtid skicka namnlistan till Socialdepartementet, socialministern och Myndigheten för Familjerätt och Föräldrastöd.  Regeringen har i sin budgetproposition inför 2017 lagt ett förslag om att öka adoptionsbidraget för adoptioner, detta under rubriken "Ekonomisk trygghet för familjer och barn". Idag ligger det på 40 000 kr, vilket motsvarar ca 14 procent av den genomsnittliga adoptionskostnaden. Det har inte höjts sedan 2001, då det motsvarade ca 36 procent a

Skapad: 2016-09-22 Statistik

Beskatta inte solen!

Till regeringen!                                                                                     2016-08-20 Namninsamling.Beskatta inte solen!  Vi vill erinra om att regeringen gjorde stora utfästelser, tillsammans med andra länder, vid FNs  klimatmöte i Paris. bland annat att man skulle sträva mot 1,5 grader.  En enig forskarkår säger nu att vi inte ens ett år efter Paris är på väg mot 2 grader eller mer! Det är med ilska vi ser detta förfall, vilket kan kosta livet för våra barns, barnbarn

Skapad: 2016-08-20 Statistik

Utred rasistiska attacker som terrordåd

Under de senaste åren har de återkommande attackerna mot flyktingboenden, samt EU-migranter och invandrade svenskar eskalerat. Dessa attacker tar sig uttryck i hot, misshandel, rasistiskt klotter, skadegörelse och mordbränder.  Under 2014 avled en person i Högdalen efter en av många mordbrandsattacker mot migrantläger det året. I Trollhättan avled tre personer år 2015 efter att en person beväpnat sig med svärd och attackerat folk "av utländskt utseende" på skolan Kronan. Samma år räknade vi över

Skapad: 2015-12-21 Statistik

Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen

Sveriges television bedriver en klandervärd partiskhet, som missgynnar hela Sveriges folk   I Sveriges televisions nyhetssändningar, som Rapport och Aktuellt, samt även andra nyhetsförmedlare som exempelvis Korrespondenterna, Kulturnyheterna & Sporten är den partiska slagsidan gigantisk. Det oberoende som finns lagstadgat i avtalet mellan Svt och staten, fungerar inte.  Trots att många fler än jag, har påpekat förhållandet, både direkt till Svts ledning, olika programchefer samt till ett ant

Skapad: 2016-10-20 Statistik

Folkomröstning om EU utträde

Alla ni som vill ut ur EU skriv på denna namnunderskrift! Vi som vill ut ur EU vill också att Sverige ska ha en folkomröstning om EU utträde! Vi som står bakom denna namnunderskrift är en politiskt oberoende grupp,  Viktigt att veta. Välkomna att skriva på! 

Skapad: 2016-10-09 Statistik

Skicka inte Kamran Mirzaian till döden - Låt han stanna!

Journalisten, människorättsaktivisten, en kär vän med en underbar personlighet, Kamran Mirzaian, som lever för att höja rösten för de utsatta, stötta de förtryckta och kämpa för rättvisan, tvingas lämna Sverige, för att möta döden.  I Iran avrättas personer som är aktiva för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. I Iran är rättvisan enkelriktad, med kontroll av den diktator styrda regimens händer, som tystar alla röster av oliktänkande. Att exempelvis vara Kurd och politiskt aktiv f

Skapad: 2016-09-28 Statistik

protest mot nedläggningen av busslinjer i Östergötland

Efter trafiknämndens beslut försvann 28 landsbygdslinjer i juni i år och det skapar en hel del problem för de som bor på landsbygden. Många gymnasieelever och de som arbetspendlar måste nu leta efter andra lösningar för att ta sig till skolan eller till sina jobb. Kommunerna kan inte heller erbjuda gymnasieelever skolskjuts och därför måste föräldrarna själva lösa frågan. Efter trafiknåmndens beslut försvann 28 busslinjer i Östergötland och på ett antal busslinjer så minskade trafiken kraftigt,

Skapad: 2016-08-20 Statistik

Behåll fältgruppen i Umeå!

''Gruppen som finns närvarande för ungdomar i Umeå under stökiga kvällar hotas av sparkrav. Kommunen måste spara pengar och ett av sparförslagen innebär att Fältgruppen minskas rejält. ''Detta läste jag i VK och även såg i ett inslag på VK100 (https://www.youtube.com/watch?v=f_GV6JcQZO8) Detta tycker jag är så fruktansvärt och är någonting jag tar riktigt hårt på.  Jag själv som 14-15 år har varit mycket ute om kvällarna runt omkring i stan och olika områden i Umeå, och snabbt kom jag i kontakt

Skapad: 2016-10-06 Statistik

Sofies Gård

Här skapar vi en protest lista mot nedläggning av Sofies Gård

Skapad: 2016-10-14 Statistik

Städa trappan uppifrån

Med denna petition vill jag som medborgare betona och belysa den brist på förtroende som nu finns mot landstingsledningen i Västernorrland.  Det finns en uppenbar risk att landstinget Västernorrlands situation förvärras avsevärt den kommande tiden gällande både sjukhusvården och primärvården till följd av den organisations- och ledningskultur som idag styr verksamheten.  Det finns dessutom en väldigt tydlig risk att förtroendet för den typ av demokrati vi idag lever med skadas utom rimlig gräns.

Skapad: 2016-08-19 Statistik

Rädda Klubbis!

Sedan 1946 har Elevkåren Teknis tillsammans med sina föreningar haft sina lokaler i källaren av 1an huset. Lokaler som är till för Elevkårens medlemmar och skolans elever. Klubbis, Mysis och Redax hotas nu av gymnasiechefen Catrine Berglunds förslag att göra lokalerna till klassrum.   Genom att skriva under visar du ditt stöd för att Elevkåren och skolans elever ska få ha kvar sina lokaler där dem funnits i 70 år.    

Skapad: 2016-09-29 Statistik

Bevara Gunnesbo 4H

      Detta upprop riktar sig mot politikerna i Lunds kommun och innebär en protest mot förslaget till kultur- och fritidsnämnden om att ta bort kommunens bidrag till Gunnesbo 4H. De som har skrivit på önskar att bidraget till Gunnesbo 4H ska finnas kvar och att gården kan få fortsätta att vara en trygg, lärorik och rofylld mötespunkt för alla! Gunnesbo 4H drivs av ideella krafter samt av personalen som dagligen arbetar på gården. Gården är en unik plats i en värld där stress och krav ofta tar

Skapad: 2016-10-10 Statistik

Jobben kvar i Jokkmokk!

Vår uppmaning till näringsminister Mikael Damberg: Flytta inte norrbottniska jobb till låglöneländer -Jobben kvar i Jokkmokk! Skriv under namninsamlingen

Skapad: 2016-08-09 Statistik

Rädda Rösjön!

Rädda den ovärderliga naturen i rösjökilen, stoppa byggplanerna i den biologiska korridoren runt Rösjön i Täby! All mark på bilden, 75.000 m2 med lång fin strand, är hotad om Jan Emanuel Johansson får bygga här. Det är värdefull naturmark, en biologisk korridor, som gränsar till ett naturskyddsområde. Värna strandrätten, låt alla ha tillgång till vår vackra natur runt Rösjön i Täby, där lommen häckar.

Skapad: 2016-01-27 Statistik

Rädda Alkoglassen

Alkoglassen är HOTAD! Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO verkar för att stoppa försäljningen av alkoglass! För att göra detta utövar de utpressning mot butiksägare och har startat en namninsamling. De har planer på att skicka till folkhälsomyndigheten för ändra lagen och stoppa försäljningen. Vi anser att tunga lobbyorganisationer inte ska få kväva vår frihet. Skriv under för att rädda alkoglassen!

Skapad: 2016-07-09 Statistik

Call for action STOP Margot Wallström!

Call for action STOP Margot Wallström!      ___________________ DET ÄR NOG NU __________________   Med anledning av Margot Wallströms totala oförmåga att sköta sitt uppdrag som utrikesminister på ett kunskapsbaserat, sansat, diplomatiskt och konfliktneutralt sätt som ligger i landets intressen, så kräver vi Margot Wallströms omedelbara avgång. Vi kräver således att av riksdagen snarat ombesörjer så att en misstroendeförklaring ställs mot henne så att hon kan entledigas från sitt regeringsuppd

Skapad: 2016-01-13 Statistik

Rädda Stabby-fälten

  RÄDDA STABBYFÄLTEN FRÅN BEBYGGELSE                                                  Nu planerar politikerna att bebygga Stabbyfälten med ca 8000 nya bostäder!                                                                                                    Men det måste finnas en bättre lösning. Låt oss få ha kvar denna idyll i Uppsala!                                                   Låt oss bevara det vackra som nu finns kvar i form av ovärderliga naturstråk, de färgsprakanade solndegångar

Skapad: 2016-08-29 Statistik