Rädda Rösjön!

Rädda den ovärderliga naturen i rösjökilen, stoppa byggplanerna i den biologiska korridoren runt Rösjön i Täby! All mark på bilden, 75.000 m2 med lång fin strand, är hotad om Jan Emanuel Johansson får bygga här. Det är värdefull naturmark, en biologisk korridor, som gränsar till ett naturskyddsområde.

Värna strandrätten, låt alla ha tillgång till vår vackra natur runt Rösjön i Täby, där lommen häckar.