Ny namninsamling: Rädda Djupviks camping!

Till Borgholms kommuns politiker och tjänstemän samt till Länstyrelsen i Kalmar läns tjänstemän: 

Vi, boende i Djupviksområdet och återkommande besökare, vill att ni räddar Djupviks camping som är så viktig för vår by!

Mycket av Djupviks historia syns inte längre här men är närvarande i berättelser och i äldre bybors minnen. Sniporna som skeppade ut sten är borta, håmmbroarna och ålgarnen likaså, alla kvarnar utom en är rivna och spåren från skurkvarnarna är överväxta. Men Djupviks historia är central för själen i vår by. Och en viktig period i den är när Djupvik under 1950-talet påbörjade sin förvandling till semesterby. För oss har campingverksamheten, som fortfarande ser ut som förr, en betydande plats i byns kulturhistoria. Den får inte försvinna!

Campingen och den kombinerade verksamheten affär och restaurang några hundra meter bort står i ett beroendeförhållande till varandra. Försvinner campingen försvinner också en stor del av det underlag som Djupviks lanthandel & bykrog behöver. Att bli av med dessa skulle vara ödesdigert för oss invånare i Djupvik såväl som för de turister som hittar hit. 

Vi är stolta över att fler än de som äger hus här genom campingen får tillgång till vår vackra kust. Sträckan Äleklinta - Djupvik - Sandvik är mycket attraktiv. Utan campingen ser vi en stor fara för ökad fricamping i den ömtåliga naturen på alvaret. Djupviks camping är ett lugnt, tyst och billigt alternativ för de turister som vill besöka området under ordnade förhållanden.

Vi, boende och trogna besökare i Djupvik, vill att kommun och länsstyrelse agerar för att vår by ska få vara levande även i fortsättningen. Stöd oss bybor och stöd campingens ägare i att finna en väg till fortsatt verksamhet istället för att agera på det fåtal fastighetsägare i campingens närhet som vill se den gå i graven.

Visst måste det även ligga i kommunens och länsstyrelsens intresse att en rörelse byborna finner så central för byn blir bevarad? Och att vårt Djupvik kan fortsätta att locka turister genom att servicen i byn finns kvar?

Lyft nedläggningshotet mot Djupviks camping nu!

 

OBS! E-post efterfrågas enbart för verifiering. Den kommer att vara dold och du kommer inte få mail från oss. Har du ingen mailadress kan du skriva på ändå. 

Glöm inte att fylla i om du är bofastfritidsboende eller (trogen) besökare i Djupviksområdet; ungefär Lofta, Lundebytorp, Djupvik, Grönvik och delar av Föra. 


Solveig Kööhler, Clas Asp, Marie Ivarsson, Eva Åberg, Susanne Danner    Kontakta namninsamlingens skapare