Rädda Stabby-fälten

 

RÄDDA STABBYFÄLTEN FRÅN BEBYGGELSE

                                                 Nu planerar politikerna att bebygga Stabbyfälten med ca 8000 nya bostäder!                                                                                                    Men det måste finnas en bättre lösning. Låt oss få ha kvar denna idyll i Uppsala!                                                   Låt oss bevara det vackra som nu finns kvar i form av ovärderliga naturstråk, de färgsprakanade solndegångarna, avkopplingen, lugnet, vilan - en unik, magnifik, naturlig och centralt belägen plats i Uppsala - allt inramat i skog, vidderna och det öppna landskapet

Genom ditt namn hoppas vi kunna Rädda Stabbyfälten! 

TACK!