Mohammed Al-Jashaami

Stoppa utvisningen av Mohammed Al-Jashaami till Irak!

 

Vi vägrar att godta Migrationsdomstolens beslut att Mohammed Al-Jashaami, 24 år, ska utvisas till Irak. Vi protesterar också emot Polismyndighetens beslut att ta Mohammed i förvar.  

Vi uttrycker bestörtning över att Sverige avser att utvisa Mohammed till Irak, en stat som med anledning av gällande säkerhetsläge Utrikesdepartementet starkt avråder att resa till (detta inkluderar alla resor till Bagdad-provinsen inklusive Bagdad stad). Säkerhetsläget i Irak är instabilt och präglas av regelbundna terroristattacker mot irakiska säkerhetsstyrkor, myndigheter samt civilbefolkningen. Hotet från terroristgrupper omfattar stora delar av landet. Mohammed har i sin asylansökan dessutom återupprepat att det föreligger ett allvarligt hot också riktat mot honom som person. Vi vägrar att godta detta beslut och vi kräver att Mohammed genast tas ur förvaret i Märsta och får åka hem till sina föräldrar.

Mohammed har behandlats omänskligt och ovärdigt. Vi vill också omgående att Mohammed ska släppas från förvaret i Märsta. Vi vill påvisa att Mohammed har varit i Sverige i 3,5 år, och att han har bott tillsammans med sina föräldrar och yngre bror som har uppehållstillstånd. Vi vill understryka att Mohammed redan väl har etablerat sig i Sverige genom att helt på eget bevåg lära sig svenska, fått praktik och arbete samt att han har tagit körkort. Vi är chockade att en skötsam, kompetent, svenskspråkig, arbetsam ung man som har sina föräldrar och syskon här, som har en imponerande skara vänner samt bostad kan frihetsberövas och placeras i förvar.

Alla är förlorare på Mohammeds utvisning!

• Familjen splittras! Mohammed ska utvisas medan hans yngre bror och föräldrar stannar i Sverige
• Mohammed riskerar att dödas eller utsättas för våld och hot i Irak
• Mohammeds mamma är utbildad matematiklärare men mår mycket dåligt över det som hänt Mohammed och har därför svårt att koncentrera sig på sina studier och nå behörighet för att undervisa (Sverige har brist på lärare och har stort behov av lärare som också talar arabiska)
• Även alla nära och kära vänner Mohammed har här drabbas. Mohammed är integrerad med många vänner
• Sverige missar arbetskraft. Mohammed har mycket goda rekommendationer från sina arbetsgivare och vill jobba!
• Sverige missar potential, talang och förnekar en ung människa hans dröm. Mohammed vill studera, få sitt drömjobb och en egen bostad. 

 

Bakgrund

• Våren 2009 begärde FN:s Flyktingorgan UNHCR att Mohammed som kvotflykting skulle bli motagen i Sverige. Den 31 maj 2009 fattade Migrationsverket beslutet att avslå UNHCR:s begäran. 
• Mohammed sökte asyl i Sverige i september 2012. Hans föräldrar och yngre bror hade under 2011 beviljats uppehållstillstånd.