Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen

Sveriges television bedriver en klandervärd partiskhet, som missgynnar hela Sveriges folk  

I Sveriges televisions nyhetssändningar, som Rapport och Aktuellt, samt även andra nyhetsförmedlare som exempelvis Korrespondenterna, Kulturnyheterna & Sporten är den partiska slagsidan gigantisk. Det oberoende som finns lagstadgat i avtalet mellan Svt och staten, fungerar inte. 

Trots att många fler än jag, har påpekat förhållandet, både direkt till Svts ledning, olika programchefer samt till ett antal journalister inom Svt, har ingen bättring skett. Tvärt om! Svt bedriver en oerhörd propaganda för vår Regerings ställningstaganden i frågor som EU, handelsavtalen TTIP, CETA, TISA samt Värdlandsavtalet och NATO-frågan. 

En Public Service som medvetet arbetar för en part, har inget fortsatt existensberättigande. Därför uppmanar jag alla i hela Sverige, att skriva på denna namninsamling, så att Sveriges television, får den svidande kritik de förtjänar.  Vi är allvarligt upprörda över den totala nonchalans Svt visar alla sina licensbetalare.

Lasse Wikman