Städa trappan uppifrån

Med denna petition vill jag som medborgare betona och belysa den brist på förtroende som nu finns mot landstingsledningen i Västernorrland. 

Det finns en uppenbar risk att landstinget Västernorrlands situation förvärras avsevärt den kommande tiden gällande både sjukhusvården och primärvården till följd av den organisations- och ledningskultur som idag styr verksamheten. 

Det finns dessutom en väldigt tydlig risk att förtroendet för den typ av demokrati vi idag lever med skadas utom rimlig gräns. 

Med denna petition är intentionen enkel: Städa trappan uppifrån, återskapa en patientcentrerad vård enligt de löften som lämnats!

 

Genom att underteckna denna petition lämnar jag mitt stöd för petitionens syfte och dess krav. 

 

Erik Lövgren ställ din plats till förfogande, du har inte vårt förtroende.

Ewa Back ställ din plats till förfogande, du har inte vårt förtroende. 

Inger Bergström ställ din plats till förfogande om du inte kan återställa en mer balanserad ledning, du har i dagens läge inte vårt förtroende. 

Nina Fållbäck Svensson ställ din plats till förfogande, du har inte vårt förtroende. 

 

 

https://youtu.be/upHVXTJ-b28

 

http://www.allehanda.se/vasternorrland/landstingsradet-slar-tillbaka-att-krava-tjanstemans-avgang-ar-under-all-kritik